... když se tak čas od času toulám po našich zemích, rád poznávám nové, ale také se rád navracím už k poznanému ...
... rád zasednu k orosenému poháru a vychutnám si pivo dobré a poctivé ...
Stránky byly
zprovozněny
27.4.2009

počítadlo.abz.cz

Přihlášení pro účastníky výletů

Tour de Bohemia Regent 2003

Od Platana za Regentem

Sponzor 8. ročníku Tour de Bohemia Regent
8. ročník Tour de Bohemia Regent (TDBR) pokračoval v nastoleném trendu 7. ročníku. 1. až 3. den podporoval malé pivovary Platan, Eggenberg a Samson. Podpora pivovaru Regent začala v průběhu 3. dne a opět vyvrcholila ukončením výletu v Pivovarské Schwarzenberské pivnici přímo v pivovaru Regent.
A tak jako i předcházející ročníky i 8. byl v něčem první. Asi největší bombou byla naprosto nečekaná účast Čestného neúčastníka MKO! Dále se díky iniciativě Pionýra podařilo poprvé proniknout do jednoho z podporovaných pivovarů. Historická událost nastala v Protivínském pivovaru Platan a stála za to. A nakonec se opět zvýšil počet účastníků. Letos nás jelo 18!
Dalo by se očekávat, že moje celkové hodnocení 8. ročníku předčí zatím nejúspěšnější loňský 7. ročník. A překonání magické hranice 10 000 pivokm třemi účastníky, vytvoření absolutního rekordu v počtu pivokilometrů, zorganizování výborné prohlídky pivovaru Platan, zlepšení organizace výletu vybavením všech účastníků mapou, Základními pravidly a organizačními informacemi (zde musím OVTDBR pochválit, jelikož zvláště bez mapy by bylo ztracenců požehnaně), a nakonec zvýšení počtu účastníků na rekordních 18 tomu jenom nasvědčují. Ale budu upřímný. Organizace výletu měla některé nedostatky. Zvláště v pátek a sobotu byl peloton neustále roztrhaný a nedařilo se ho stmelit ani v hospůdkách. Zde se projevila i značná nekázeň některých účastníků v častém nerespektováním §4 odd. 4 Základních pravidel. To způsobovalo jejich předčasné a zvláště opožděné odjezdy z hospůdek, tím i časté zdržení peletonu, pozdní příjezdy do cílových bodů etap, problémy s ubytováním a hlavně problémy při sčotu piv. OVTDBR sice připravil na poslední chvíli Sčot listy (evidenční seznam kam si každý účastník zaznamenával svá piva), ale celý projekt nebyl dotažen do konce a OVTDBR sčítal piva sám a z Sčot listů jen kontroloval své záznamy. Další příčinou byla i přes poskytnuté informační materiály jistá neznalost Základních pravidel a principu organizace tohoto výletu u nových účastníků, což opět způsobovalo zdržení pelotonu či malé nedorozumění při organizování výletu. Poslední příčinou byl pokus sponzorování výletu pivovarem Regent. Ovšem po částečných slibech od sponzorování z jistých důvodů odstoupil, což OVTDBR poněkud rozladilo.
Jako hlavní důvod těchto příčin OVTDBR vidí paradoxně ve velkém počtu účastníků a způsobu organizace výletu vhodném při daleko menším počtu. Dá se očekávat, že OVTDBR zásadně přepracuje Základní pravidla výletu a přehodnotí poněkud zastaralý Morální kodex výletu, tak aby pravidla byla jednodušší a jasnější a někdy i přísnější a aby kodex výletu se více zaměřil na pozitivní vyzdvižení malých pivovarů. Dalším zlepšením by měla být lepší informovanost účastníků o principech výletu.
Nakonec musí OVTDBR poděkovat všem účastníkům za účast a trpělivost s někdy nervózním prezidentem, Pionýrovi za zařízení prohlídky pivovaru Platan, Jirkovi, Krtkovi, Hrochovi a Jetelovi za získání nových účastníků, MKO a Oldovi za pomoc při hledání jídla v Suchdole.

1996-2019 (c) OVRT * Optimalizováno 800 x 600 a více * Prostor poskytl - www.hekom.cz