... když se tak čas od času toulám po našich zemích, rád poznávám nové, ale také se rád navracím už k poznanému ...
... rád zasednu k orosenému poháru a vychutnám si pivo dobré a poctivé ...

Úvod


Aktuálně

Stránky byly
zprovozněny
27.4.2009

počítadlo.abz.cz

Přihlášení pro účastníky výletů

Regent Tour

a jeho historie aneb jak jsme podporovali třeboňský pivovar

Tour de Bohemia Regent

Na začátku to byl jen prostý nápad vyrazit si na poněkud delší trasu na kole. A Deštná u Jindřichova Hradce se k tomuto účelu náramně hodila. Byla cca 100 km vzdušnou čarou od Prahy, krajina z Prahy nebyla ani kopcovitá ani rovná a hlavně díky mým rodičům zde bylo zajištěné ubytování. A také zde v místních hostincích čepovali moji srdeční záležitost - třeboňského Regenta. První dva roky jsme výlet většinou organizovali mezi Prahou a Deštnou a dal zahrnout mezi malé akce s malým počtem účastníků. Ale při třetím ročníku se udála zásadní změna, která dala vzniknout pravidelnému výletu Tour de Bohemia Regent.
Krizové události roku 2000 jenom podpořily další vývoj výletu. Organizace výletu se díky mému rozhořčení nad visící hrozbou zavření pivovaru v Třeboni daleko více zaměřila na pivo nežli dříve. A snaha podpořit mé oblíbené pivo organizaci výletu dále vylepšovala. Trasy byly plánované oblastmi malých pivovarů, vznikly povinné hospody a hodnocení účastníků, později se přidaly prohlídky pivovarů a hlavně narůstal počet účastníků. Už se těžko dalo říci, že šlo o malý výlet pro pár cyklistů. Organizace výletu byla daleko náročnější a požadavky účastníků také. Ač se Organizační výbor Tour de Bohemia Regent snažil o co nejlepší organizaci, po deseti letech nastala doba na radikální změnu. Během těch deseti let se začala projevovat vůle účastníků o klidnější průběh výletu, nehnat se za náročným hodnocením (obzvláště když vyhrával neustále jediný účastník) a výlet si prostě užít. Opadla euforie z momentu „zachraňování“ Regenta. Situace v třeboňském pivovaru se stabilizovala a na účastnících byla vidět jistá „únava“ z oblasti Třeboňska. A nakonec, vznik nového silničního zákona dal jasně najevo, že není nakloněn tomuto druhu recese. Prostě bylo zapotřebí říci: „Konec!“

Tour

Další tři ročníky výletu byly ve viditelném útlumu oproti předcházejícím ročníkům. Organizace výletu pokračovala dál, ale jak je zřetelně vidět na webu, zpracování dvou ročníků výletu zcela odpadlo. Pozitivnější změnou bylo opuštění Třeboňska a zaměření na další pivní kraje. A při devátém ročníku se nám začala vracet chuť organizaci trochu vylepšit.

Regent Tour

Tento název výletu byl už dlouho používán většinou účastníků. A při patnáctém ročníku se ho konečně podařilo prosadit do oficiálního názvu výletu. Logicky se tak stalo při návratu na Třeboňsko a do oblasti pivovaru Regent. A se změnou názvu se začalo blýskat na lepší časy. Obnovili jsme zpracování výletu na webových stránkách, Pravidlem se stalo vyhodnocení výletu, piva a hospůdek, které se vyhlašuje na podzimním výjezdním zasedání Regent Tour a začali jsme organizovat další výlety pod hlavičkou Regent Tour.
Organizační výbor Regent Tour

1996-2019 (c) OVRT * Optimalizováno 800 x 600 a více * Prostor poskytl - www.hekom.cz